Budování vazeb s médii je jedna z forem, jak rozvíjet vztahy s veřejností (tzv. Public Relations = PR). Pomocí optimálně navržené PR strategie a spolupráce s novináři pomáháme klientům zviditelnit jejich značku online i offline a postupně budovat vztah s konkrétní cílovou skupinou. Efekt PR služeb je tak vyšší než u klasické reklamy, neboť ta je oproti PR přijímána veřejností s menší důvěrou.


 • Mediální zastoupení  
 • Návrh PR strategie /Online + Offline/
 • Služby Public Relations
 • Krizová komunikace
 • Externí funkce tiskového mluvčího nebo interim PR manažera
 • Aktivní/reaktivní PR
 • Příprava press kitu
 • Tiskové konference, press tripy, informační snídaně pro novináře
 • Mediální analýza
 • Správa sociálních médií
 • Mediální trénink a konzultace.

PR projekty
Ostatní služby
Chcete vědět více?