Odpovědné podnikání není jen současným trendem. Jde o způsob přemýšlení a aktivní strategii založené na partnerství s blízkým okolím. Princip společenské odpovědnosti (tzv. CSR) stojí na udržitelnosti a dobrovolnosti. Chová-li se firma odpovědně, dává tím najevo, že je připravena nést dopady svého podnikání a podporuje okolní komunity. Veřejnost přijímá společensky odpovědné podniky lépe, důvěřuje jim a přehodnocuje své nákupní chování ve prospěch takovýchto podniků na úkor těch, které se této oblasti věnují minimálně, nebo vůbec. 


  • Zpracování Strategie společenské odpovědnosti 
  • Plán společenské odpovědnosti
  • Návrh, realizace a vyhodnocení CSR kampaní
  • Vypracování CSR výroční zprávy
  • Nefinanční reporting
  • Konzultace.