Každému návrhu Strategie komunikace by měla předcházet důkladná analýza podnikové komunikace (tzv. Komunikační audit). Pouze tak může firma rozvíjet svůj potenciál v oblasti marketingové komunikace a prioritně zapracovat na svých slabinách. Komunikační audit se týká posouzení firemní komunikace jako celku, tedy její interní i externí části. Tyto by měly fungovat za podpory marketingových nástrojů společně jako integrovaný celek, aby byl zaručen maximální efekt při budování značky zaměstnavatele, lovebrandu a především pro efektivitu náborů (online i offline). 


  • Analýza síly značky zaměstnavatele
  • Šetření spokojenosti zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů
  • Návrh Strategie komunikace a inovativního CSR
  • Vytvoření Plánu komunikace
  • Mediální analýza
  • Návrh doporučení včetně priorit a časového rámce
  • Doporučení pro Change management a HR marketing.


Ukázky projektů
Ostatní služby
Chcete vědět více?