V dnešní zrychlené době jsou organizace neustále nuceny aktivně reagovat na podněty vnějšího i vnitřního prostředí. Takové změny mohou mít velký vliv na celou firmu – na její procesy, zdroje, užité technologie a další. Vhodně připravená formulace a dobře načasovaná komunikace vede ke snadnější akceptaci těchto změn. Řízení a komunikace změn (tzv. Change management) je uměním strategického plánování, řízení emocí, diplomacie a psychologie.


  • Časové plánování a řízení strategie komunikace spojené s transformací byznysu/odvětví
  • Formulace a komunikace strategických změn zaměstnancům i veřejnosti
  • Formulace a komunikace provozních změn
  • Formulace a komunikace organizačních změn
  • Plánování, implementace nových komunikačních projektů
  • Interim Change Management v ČR i zahraničí
  • Konzultace.


Projekty
Ostatní služby
Chcete vědět více?