Každý zaměstnanec by měl být pro svého zaměstnavatele klientem a především partnerem, neboť byznys utvářejí společně. Pokud interní komunikace (IK) na pracovišti funguje efektivně, dochází tak k naplňování firemních cílů, vysokému pracovnímu výkonu a nízké zmetkovosti. Naopak špatně nastavená interní komunikace bývá častou příčinou napětí na pracovišti, vede k snížení produktivity, zhoršení týmové spolupráce a následně i k odlivu talentů.


 • Strategie vnitropodnikové komunikace
 • Interní komunikační plán
 • Analýza spokojenosti zaměstnanců s podnikovou komunikací
 • Organizational Change Management a komunikace změny
 • Motivační a edukační BOZP kampaně pro zaměstnance
 • Interní HR marketing
 • Návrhy textů pro interní sdělení nebo proslovů managementu
 • Firemní tiskoviny
 • Interní komunikační a grafické kampaně (infografika, gamifikace)
 • Krizová interní komunikace a komunikace změn
 • Měření efektivity IK
 • Návrh projektů k vyšší angažovanosti zaměstnanců
 • Zavádění nových komunikačních nástrojů
 • Nastavení a revize komunikačních procesů.


Ukázky projektů
Ostatní služby
Chcete vědět více?