Výsledky Czech Industry Challenge 2020 Výsledky Czech Industry Challenge 2020 Výsledky Czech Industry Challenge 2020 Výsledky Czech Industry Challenge 2020 Výsledky Czech Industry Challenge 2020


PRAHA  10. prosince 2020 – Druhý ročník celorepublikové iniciativy Czech Industry Challenge, která má napomoci proaktivním firmám budovat značku zaměstnavatele a podpořit zaměstnávání v rozmanitých odvětvích českého průmyslu, již má své vítěze. Více než desítka průmyslových podniků získala nejvyšší ocenění od třiceti odborných porotců. Rozhodnutí zapojit se do šestice vizuálně-kreativních stimulů v letošním náročném pandemickém roce se těmto firmám rozhodně vyplatilo. Od dnešního večera, kdy touto cestou veřejně publikujeme souhrnné výsledky za rok 2020, se jejich jména zařadila do skupiny inspirativních lídrů v průmyslu. Jejich kreativní počiny se tak mohou stát inspirací pro ostatní manažery v marketingu, ale i při práci s lidskými zdroji.


VYHODNOCENÍ VÝZVY č. 1:

Průmyslová fotografie - skupina I.

•  1. místo:   SKUPINA UNIPETROL

•  2. místo:   PRECIOSA - LUSTRY

•  3. místo:   KUKA CEE


Průmyslová fotografie - skupina II.

•  1. místo:   FERRIT

•  2. místo:   BONATRANS GROUP

•  3. místo:   VYNCKE


Průmyslová fotografie - skupina III.

•  1. místo:   BEKO ENGINEERING

•  2. místo:   ČEPS

•  3. místo:   THERMO FISHER SCIENTIFIC BRNO

Skupiny průmyslových fotografií byly dle zapojených firem rozděleny podle odvětví následovně:                           
 I. Těžba rud a nerostných surovin, slévárenství, chemie, petrochemie, zpracování skla, plastů, papíru a lepenky, výroba robotů, potravinářský a textilní průmysl.
II. Výroba strojů, nástrojů a zařízení, průmyslových armatur, převodovek, dopravních prostředků.
III. ICT a kreativní průmysly, energetika, optika, hudební nástroje, zdravotní pomůcky, aplikovaný výzkum a vývoj, průzkumná a obranná technika.


Na hodnocení fotografické výzvy, tedy průmyslových fotografií s uměleckým přesahem, se v rámci všech tří skupin podíleli tito odborníci: Jan Pohribný, Marian Beneš, Jan J. Dvořák, Pavel Šerý, Miroslav Sanytrák, kdy této porotě předsedal pan Jan Pohribný – prezident Asociace profesionálních fotografů ČR.VYHODNOCENÍ VÝZVY č. 2: 

Náborová kampaň - Integrovaná náborová kampaň 

•  1. místo:   THERMO FISHER SCIENTIFIC BRNO

•  2. místo:   DOOSAN ŠKODA POWER

•  3. místo:   neuděleno


Náborová kampaň - Náborové video

•  1. místo:  THERMO FISHER SCIENTIFIC BRNO
   
•  2. místo:  CZ LOKO 

•  3. místo:  DOOSAN ŠKODA POWER 

V rámci této druhé výzvy se na hodnocení náborových kampaní jako integrovaného celku, nebo pouze náborových videí, podíleli tito experti: Jan Bruno Tropp, doc. Jitka Vysekalová, Marek Navrátil, Martina Vácová a Marek Stříteský, kdy této porotě předsedal pan Jan Bruno Tropp - šéfredaktor magazínu Profi HR.

 

VYHODNOCENÍ VÝZVY č. 3:

Firemní webové stránky

•  1. místo:   FERRIT    

•  2. místo:   BONATRANS GROUP    

•  3. místo:   BEKO ENGINEERING  


Kariérní webové stránky

•  1. místo:   CZ LOKO  

•  2. místo:   DOOSAN ŠKODA POWER    

•  3. místo:   HENNLICH   

Na hodnocení celofiremních a kariérních webů očima uchazeče o práci/studenta se v rámci této třetí výzvy podíleli tito experti:  Dita Formánková, Radan Dolejš, Hana Vacková, Martin Kotouč, Marek Dužyk, kdy této porotě předsedala paní Dita Formánková (Přikrylová) - zakladatelka organizace Czechitas. 

 

VYHODNOCENÍ VÝZVY č. 4:

Nevšední firemní event

•  1. místo:   THERMO FISHER SCIENTIFIC BRNO – Včela pod drobnohledem

•  2. místo:   DOOSAN ŠKODA POWER – Den otevřených dveří pro rodiny

•  3. místo:   FERRIT – Dny pro rodiny Ferriťáků

Netradiční a zcela originálně pojaté firemní eventy realizované průmyslovými podniky v rámci této čtvrté výzvy hodnotili tito odborní porotci: Kateřina Sobotková, Tomáš Pospíchal, Marcela Zamazalová, Andrea Linhartová Palánová a Miroslava Melcrová, kdy porotě předsedala paní Kateřina Sobotková – ředitelka Divize vnějších vztahů, Středisko společných činností AV ČR. Vítězné firemní eventy představíme detailněji v nejbližších dnech v samostatné tiskové zprávě. Nevšedního firemní ambasadora letos porota bohužel nevybrala z důvodu nízkého zapojení firem do této letošní nové kategorie, která nicméně zůstane pro firmy otevřena i v příštím ročníku.

 

VYHODNOCENÍ VÝZVY č. 5:

TOP (ne)pracovní prostor

•  1. místo:   WIKOV MGI – Nevýrobní prostory ve WIKOVu MGI

•  2. místo:   PRAŽSKÁ ENERGETIKA – Kavárna „Trafačka“

•  3. místo:   VYNCKE – Lesní podniková zasedačka

Tato letos nová výzva byla otevřena s úmyslem stimulovat průmyslové podniky k větší kreativitě v péči o své zaměstnance a zvelebování jejich pracovního i nepracovního prostředí v interiéru a exteriéru. Důraz byl kladen na nevšední nápad firemních prostor, kreativitu a přínos pro zaměstnance. Originálně pojaté prostory, které mohou být inspirací pro ostatní podniky i lákadlem pro talenty odjinud, budeme detailněji v nejbližších dnech komunikovat v oddělené tiskové zprávě s podpůrnou foto/video dokumentací. Vítěze vybrali tito expertní porotci:  Kamila Douděrová, Jan Bek, Andrea Vokřálová, Veronika Vimmerová a Matěj Šišolák, kdy této porotě předsedala paní architektka Kamila Douděrová známá z TV pořadu „Jak se staví sen“ a majitelka studia Kamidesign.VYHODNOCENÍ VÝZVY č. 6:

Podpora odborného vzdělávání dětí a mládeže

•  1. místo:   PRECIOSA-LUSTRY – Letní kemp v Crystal Valley

•  2. místo:   ŠKODA TRANSPORTATION – Projekt S@P „Studenti a Praxe“

•  3. místo:   SKUPINA UNIPETROL – Báječný den s chemií

Veliký zájem u průmyslových firem zajistilo otevření letos nové výzvy stimulující odborné vzdělávání dětí a mládeže. Cílovou skupinou mohly být již děti z mateřských škol až po studenty z nejvyššího stupně odborných vysokých škol. Porotci tak mohli vybírat z pestré škály projeků, ze kterých nakonec zvolili tři vítězné firmy s přihlédnutím nejen na jejich netradiční a kreativní přístup k cílové skupině, sofistikovanou propracovanost jejich projektu, ale také jak velký potenciál má vůbec jejich úsilí vůči budoucímu pracovnímu uplatnění vybrané cílové skupiny. Ukázky inovativních přístupů vítězných firem k odborné přípravě mladé generace odhalíme spolu s fotografiemi v nejbližších dnech v separátní tiskové zprávě.

V porotě v rámci této poslední, šesté výzvy usedli experti: Bohumil Kartous, Petr Bannert, Miloš Rathouský, Jiří Zajíček a Matěj Bulant, kdy této porotě předsedal Bohumil Kartous - poradce  předsedy školského výboru Senátu Parlamentu ČR Jiřího Drahoše a spoluzakladatel iniciativy KoroNERV-20.MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ:

Každým rokem je uděleno jediné firmě zakladatelkou CICHu mimořádné ocenění za originální přístup, respektive za nadstandardně kreativní HR marketing, jenž může být příkladnou inspirací pro ostatní. V letošním druhém ročníku toto mimořádné ocenění společně s křišťálovou trofejí od Kateřiny Škopkové získává akciová společnost KOMTERM„Toto mimořádné ocenění jsem se rozhodla udělit společnosti KOMTERM za představení aplikace termofotografických technik na snímky realizovaných zakázek, což ve výsledném efektu přináší jednak další rozvoj marketingové disciplíny, tak i barvitou inspiraci pro ostatní podniky při realizaci jejich produktového i personálního marketingu netradičním způsobem. Užití atraktivního termoefektu na fotografiích je ideální pro průmyslové firmy k propagaci produktů, které by - bez užití termoefektu – stěží zaujaly oko diváka na první pohled,“ vysvětluje svou finální volbu zakladatelka Czech Industry Challenge, Kateřina Škopková.

Vedle výše uvedeného mimořádného ocenění v podobě křišťálové trofeje byly zakladatelkou CICHu rovněž uděleny 4 mimořádné pochvaly za realizaci originálního HR marketingu průmyslovým firmám (viz níže dle abecedy), které obdrží pamětní diplom spolu s dárkovým poukazem:

•  DOOSAN ŠKODA POWER  (za příkladně popisnou HR marketingovou komunikaci v náborových kampaních, uchopenou velmi zajímavou a čtivou formou co do obsahu a užitých technických dat).

 •  KUKA CEE  (za originální a nevšední nápad - nejen v oblasti HR marketingu - realizací zážitkového eventu pro veřejnost na MSV v Brně, kdy společnost KUKA strategicky odprezentovala vlastního robota formou adrenalinově-zábavné houpačky pro návštěvníky veletrhu, kteří zajisté dodnes vzpomínají na nevšední zážitek i značku KUKA).

•  THERMO FISHER SCIENTIFIC BRNO  (za obdivuhodný nápad propojení průmyslu, osvěty i ochrany životního prostředí v rámci firemního eventu pro veřejnost konaného pod názvem „Včela pod drobnohledem“).

•  VYNCKE  (za nevšední péči o zaměstnance díky zvelebování jejich pracovních i nepracovních prostor venku v přírodě v rámci podnikového areálu společnosti Vyncke).

 

CZECH INDUSTRY PHOTO:

Jedním z výstupů Czech Industry Challenge s veřejným přesahem je osvětová fotovýstava s názvem „Czech Industry Photo“. Tuto návaznou putovní přehlídku uměleckých fotografií, která zajišťuje bezplatnou průmyslovou osvětu především pro děti, mládež a jejich rodiče, budou prostřednictvím výběrových snímků odhalující potenciál a skryté krásy českého průmyslu v roce 2021 reprezentovat níže uvedení průmysloví lídři:
Slévárny Třinec, Vojenský technický ústav, BEKO Engineering, PRECIOSA-LUSTRY, Doosan Škoda Power, KUKA CEE, Pražská energetika, KOMTERM, Škoda Transportation, ČEPS, VYNCKE, CZ LOKO, Thermo Fisher Scientific Brno, FERRIT, HENNLICH, skupina Unipetrol a BONATRANS GROUP.
Již druhý (a každý další) putovní ročník Czech Industry Photo výstavy nově obohatí umělecké fotografie z výzkumu a vývoje pocházející z českých vysokých škol. Tento strategicky propojený celek představíme médiím v oddělené tiskové zprávě. Iniciátorem myšlenky CICHu a realizátorem následného výstupu v podobě osvětové putovní výstavy Czech Industry Photo, jež je veřejnosti přístupná bezplatně, je komunikační agentura PROMOLIGA®.

 

ZÁVĚR S PODĚKOVÁNÍM:

Na závěr tohoto slavnostního oznámení výsledků bychom rádi za náš realizační tým popřáli oceněným firmám k vítězství a rovněž poděkovali zapojeným průmyslovým podnikům, všem třiceti porotcům, zaštitovatelům - MPO + MPSV, profesním asociacím - APF ČR, mediálním partnerům - Profi HR, CzechIndustry, Marketing & komunikace, Technický týdeník, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, HRnews.cz, ManagementNews.cz, Firemní vzdělávání, a především našim V.I.P. partnerům - akciové společnosti Business Institut EDU, vinařskému družstvu Templářské sklepy Čejkovice, společnosti Canon CZ, MSV Brno, OTTOVA tiskárna, Czechitas a JobChallenge za důvěru, přátelskou podporu a skvělou spolupráci, neboť nám již druhým rokem pomáhají realizovat tento celorepublikový projekt společně s průmyslovou osvětou. Těšíme se na osobní setkání se všemi nejpozději na příštím galavečeru.