Vizuální identita Vizuální identita Vizuální identita Vizuální identita Vizuální identita


Návrh vizuální identity pro jedno ze středisek Slezské diakonie včetně 3D videovizualizace loga. 

ROK 2016