Stále živá Dukla Stále živá Dukla Stále živá Dukla Stále živá Dukla Stále živá Dukla


Stále živá Dukla
 

Příběh karvinského Dolu Dukla, kde došlo v pátek 7. července roku 1961 důsledkem požáru k velkému neštěstí se sto osmi oběťmi především z řad mladých horníků, stále žije a nesmí nikdy zůstat zapomenut. Nejen dnes v rámci 59leté vzpomínky na tuto důlní katastrofu, ale i po celý rok oživuje historický význam tohoto místa a úctu k přeživší hornické komunitě z Dukly společnost Mölnlycke Health Care ProcedurePak. Její továrna na výrobu chirurgických setů stojí právě na místě původního dolu. Tento podnik získal v závěru roku 2019 mimořádné ocenění v rámci národní iniciativy Czech Industry Challenge za výjimečnou HR marketingovou komunikaci a společenskou odpovědnost právě za osvětu této události i památečního místa, byť je byznysově zcela protikladem k hornické činnosti. Firma průběžně propojuje minulost s přítomností nejen na dokumentárních fotografiích, ale především udržováním komunikace s kolegy nešťastně zesnulých horníků a zapojováním je v jejich seniorním věku do stále živého kulturního života v Mölnlycke.

                                                                                                                                                                       Mladí horníci na Dole Dukla. (* 1935, Jaroslav Čihař)

Slušivé uniformy, dobrý plat i nové bydlení nebyly však zadarmo. Byly vykoupeny nesmírnou dřinou, o které se při náborové akci sotva odrostlým klukům na zámku v Lánech zapomněli zmínit. Svolal si je sám prezident Gottwald z celého Československa, aby se upsali k práci v podzemí za účelem plnění další socialistické pětiletky. Šachty jely tenkrát na maximum, několikanásobně překračovaly těžební plán a potřebovaly zástupy nových pracovníků pro doly od Kladna až po Ostravsko. Aby bylo možno plnit plán ještě rychleji, prošla důlní pracoviště v 50. letech velkou modernizací včetně zavedení pásových dopravníků určených pro transport uhlí. Bohužel i přesto došlo v pátek dne 7. července roku 1961 v odpoledních hodinách k obrovské tragédii, v rámci které v podzemí Dolu Dukla zahynulo sto osm horníků, kdy většina z nich byla ve věku dvaceti a pětadvaceti let. Na Karvinsko se tenkrát stěhovali s dobrým úmyslem vydělat peníze a založit rodinu. 

                     Vysloužilí horníci v aerálu bývalého Dolu Dukla, nyní před výrobní halou společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.

V odpoledních hodinách osudného dne se před koncem směny však vznítila guma na jednom z dopravníků a způsobila požár, kterému dlouho dispečink liknavě nevěnoval velkou pozornost. Dle slov pamětníků muselo jet ven nejdřív uhlí, pak až lidé. Oheň poté zachvátil několik pater. Někteří horníci zemřeli v podzemí místní šachty v hustém dýmu udušením ve svých maskách, další na útěku ze štoly, na jejichž konci je čekala jen slepá ulička v podobě cihlové zdi smrti. Východy rozhodlo tehdejší vedení z hlediska prevence výbuchu narychlo zazdít, aby se zabránilo přístupu kyslíku a následné explozi. I tak žár o teplotě přibližně osmi set stupňů Celsia v podzemí transformoval uhlí v koks. Již nebyla naděje, že by tam dole někdo přežil.

Vyprošťování ostatků mohlo proběhnout až po několikadenním ujištění, že v dole nehoří a nedojde k výbuchu. Záchranáři v maskách snášeli ve skupinkách těla mrtvých i z chodeb vzdálených tří či čtyř set metrů. Dle slov pamětníků se dávili v maskách svými zvratky nad zápachem a zděšenými výrazy kolegů. Mnoho z nich se již druhý den do služby nevrátilo. Patologové z celého Československa měli pohotovost a mířili na rozkaz do Libavé, aby ve vojenské mrazírně, jež fungovala jako sklad střeliva, co nejdříve ověřili totožnosti přivezených těl.

                Tady všude se fáralo a dnes je zde nová krajina, nová firma, noví lidé... (Foceno v r. 2019 ze střešní terasy společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.)

Vydání tohoto článku bylo naplánováno právě na dnešní den - 7. července 2020 - v rámci veřejné vzpomínky na uplynulých 59 let tohoto důlního neštěstí na Dole Dukla, rovněž k připomenutí a uctění památky zesnulých horníků i jako poděkování těm, kteří budou tento příběh přenášet na novou generaci. Málokdo ten obsah totiž v pravdivém a plném rozsahu zná. Dlouho se totiž cíleně držel pod pokličkou. Tato smutná událost nesmí nikdy zůstat zapomenuta a poslední živoucí vzpomínky jsou možné právě díky skvělé partě žijících kolegů horníků z Dolu Dukla, kteří se rádi zapojili do fotodokumentace a sdílení dat - děkujeme.


Vydala:  #PROMOLIGA dne 7. 7. 2020 s užitím zdrojových dat a fotografií od společnosti Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o., Paměti národa a T. Netočného (Echo.cz).

Autor fotografií z r. 2019:  Boris Renner