Poster a digitální bannery Poster a digitální bannery Poster a digitální bannery Poster a digitální bannery Poster a digitální bannery


Grafický návrh digitálních bannerů a tištěného posteru pro 2. ročník národní iniciativy Czech Industry Challenge /= CICH/. Důraz byl kladen na zviditelnění potřeby budoucího zaměstnávání v průmyslu, propojení výroby + výzkumu & vývoje. Pro lepší zacílení a náročnější obsah byly pro tištěnou verzi užity hashtagy.

ROK 2020