Tisková zpráva Tisková zpráva Tisková zpráva Tisková zpráva Tisková zpráva


Třetí ročník Czech Industry Challenge odstartoval. Nově zapojuje i přední české univerzity

PRAHA  19. března 2021  - Až do konce června se mohou firmy z rozmanitých odvětví průmyslu zapojit do šesti otevřených kreativních výzev v rámci třetího ročníku Czech Industry Challenge, který právě odstartoval. Tato národní iniciativa pomáhá zviditelnit český průmysl i proaktivní firmy a takto jim připravit nástupnickou generaci. Letošní novinkou a dalším krokem v budování této osvětové platformy je zapojení předních českých univerzit. Ty naplňují společnou misi průmyslové osvěty i prezentace České republiky jako země s vysokým inovačním potenciálem prostřednictvím prezentace působivých snímků z vlastního výzkumu, vývoje a designu na návazné putovní výstavě Czech Industry Photo.

Národní iniciativa Czech Industry Challenge /CICH/ vychází z dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce, kritické potřeby aplikovat emoční vnímání a vizuální komunikaci v kreativní podobě nejen dovnitř průmyslových firem vůči jejich zaměstnancům, ale rovněž navenek v rámci (HR) marketingu jako celku. „Letošní prioritou CICHu je důraz na komunikaci kreativních průmyslů a rovněž zapojení pěti českých univerzit, kterými konkrétně jsou (dle abecedy) České vysoké učení technické v Praze, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Návazná putovní osvětová fotovýstava Czech Industry Photo se letos v září tradičně objeví na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně,“ uvedla Kateřina Škopková, jednatelka komunikační agentury PROMOLIGA® a iniciátorka CICHu.

„Po rozvolnění Covid restrikcí by se putovní fotopřehlídka mohla dostat i mimo republiku, aby tak napomohla k dalšímu budování dobrého jména českého průmyslu i odborného školství v zahraničí, a akcelerovala tak příliv talentů z řad zahraničních studentů i nových investorů z ciziny,“ doplňuje Škopková.

K zapojení jsou až do 30. června 2021 zvány firmy různých velikostí působící na českém trhu v rozmanitých odvětvích průmyslu, které mají zájem s hrdostí odhalit kreativní výstupy své práce v rámci HR marketingové komunikace. Přihlašování do již třetího ročníku probíhá vyplněním online formuláře na webových stránkách wwww.czechindustrychallenge.cz prostřednictvím výběru alespoň jedné ze šesti otevřených výzev:

Výzva č. 1 – Průmyslová umělecká fotografie (předseda poroty: Jan Pohribný, APF ČR)
Výzva č. 2 – Náborová kreativní kampaň (předseda poroty: Marek Navrátil, Stanton Chase)
Výzva č. 3 – Firemní a kariérní web (předsedkyně poroty: Dita Formánková, Czechitas)
Výzva č. 4 – Nevšední interka a ambasador (předseda poroty: Tomáš Pospíchal, IVITERA)
Výzva č. 5 – TOP (ne)pracovní prostor (předsedkyně poroty: Kamila Douděrová, Kamidesign)
Výzva č. 6 – Podpora odborného vzdělávání dětí a mládeže (předseda poroty: Bohumil Kartous, Pražský inovační institut).

Největší hybnou silou a přidanou hodnotou CICHu je strategické propojení zúčastněných průmyslových firem, odborných partnerů i expertů, vlivných médií, vzdělávacího a státního sektoru v jeden celek, což vytváří násobný efekt. Galavyhlášení výsledků a představení skupiny inspirativních lídrů roku proběhne v Praze v pátek 3. září. Celorepublikovou iniciativu CICH posvětlilo svými záštitami Ministerstvo průmyslu a obchodu a také Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Třetí ročník tohoto celorepublikového projektu je realizován ve spolupráci a za podpory renomované poroty, významných partnerských subjektů a mediálních partnerů, kdy obě redakce - HR News a CzechIndustry - zastávají v letošním ročníku pozice hlavních mediálních partnerů. Detailní informace k CICHu a možnosti zapojení jsou k dispozici na webových stránkách www.czechindustrychallenge.cz.


Foto - zdroj:  Archiv VŠB-TU Ostrava