Lidové noviny Lidové noviny Lidové noviny Lidové noviny Lidové noviny



Rozhovor s předsedkyní BPS, váženou paní Pavlínou Kalousovou o tom, jak rozmanitost na pracovišti přináší přidanou hodnotu všem.

LIDOVÉ NOVINY