Lidové noviny Lidové noviny Lidové noviny Lidové noviny Lidové noviny


Rozhovor s váženou paní profesorkou Ing. Dagmar Juchelkovou, Ph.D., z VŠB-TU v Ostravě na téma aktuální pozice diverzity ve vědě. 

LIDOVÉ NOVINY