Výzva pro fotografy Výzva pro fotografy Výzva pro fotografy Výzva pro fotografy Výzva pro fotografy


Czech Industry Challenge zviditelní krásy českého průmyslu

Jste fotograf se zájmem o průmyslovou fotografii s uměleckým přesahem? Komunikační agentura PROMOLIGA® je iniciátorem a pořadatelem připravované národní iniciativy „Czech Industry Challenge“ /= CICH/, která bude spuštěna pro firmy z různých odvětví průmyslu na  konci února 2019.  Cílem CICHu je podpořit růst značky zaměstnavatele zapojených firem působících na území České republiky a prostřednictvím fotografické tvorby odhalit skryté krásy českého průmyslu především jako motivaci pro děti, mládež i jejich rodiče k volbě odborného studia a následného povolání, které zaručí dlouhodobou perspektivu zaměstnání. CICH posvětilo svými záštitami MPO a MPSV.

Vyzýváme tímto všechny profesionální fotografy, kteří mají zájem pro přihlašovatele fotografií nafotit poutavé snímky z podnikových areálů, hal, laboratoří, procesů výroby, výzkumu, vývoje atd. se zaměstnanci i bez, ať svůj zájem zašlou na email uvedený v závěru této výzvy.  Výběr a objednávka fotografa bude probíhat přímo samotnou firmou, která o fotografa projeví zájem. Fotograf může být v rozmezí měsíců březen až duben kontaktován podniky z různých regionů České republiky (pokud sám v přihlášce nespecifikuje pouze zájem o focení v konkrétním kraji).

Seznam zájemců z řad fotografů bude pořadatelem CICHu zveřejněn včetně jejich kontaktních údajů a odkazů na prezentaci referenčních prací každého fotografa prostřednictvím uvedení webového a/nebo Instagramového odkazu. Tento seznam (doplněný následně i o členy Asociace profesionálních fotografů ČR) si pořadatel CICHu umístí na připravované webové stránky projektu CICH jako pomocný nástroj pro zapojené firmy, které projeví zájem přihlásit se do otevřené výzvy č. 1 /= Průmyslová fotografie/ a uvítají tak pomocný tip na kvalitního fotoprofesionála v rámci svého kraje nebo celé ČR.

V rámci 1. ročníku není pro přihlášení fotografií jejich datum pořízení ani barevnost nijak omezena. Proto fotografové mohou v rámci měsíců března až dubna 2019 vyzvat k zapojení se do CICHu své předchozí klienty – tedy firmy, pro které fotografie daného zaměření pořizovali. Soutěžní fotografie musí přihlásit prostřednictvím online přihlášky na webu CICHu samotná firma, nikoli fotograf. Nejpůsobivější fotografie budou vyhlášeny odbornou porotou na konci června 2019 a následně budou přes zapojená média a komunikační nástroje CICHu prezentována veřejnosti rovněž formou bezplatné putovní výstavy v Brně, Praze a Ostravě a to vždy s uvedením názvu vítězné firmy a jména autora fotografie.

Za přihlášení se do seznamu „doporučených fotografů CICHu“ fotografovi žádný poplatek nevzniká. Pokud však v letošním roce dojde k realizaci objednávky fotografických služeb ze strany firmy v rámci 1. ročníku CICHu, pak si na základě publikace doporučených kontaktů pořadatel vyhrazuje právo naúčtovat fotografovi provizi za zprostředkování ve výši 1. 190 Kč bez DPH ( pro členy APF pouze 490 Kč bez DPH) bez ohledu na celkovou cenu fotografické zakázky uzavřené mezi firmou a fotografem.

V případě Vašeho zájmu zviditelnit Vaše jméno a kontaktní údaje na seznamu doporučených fotografů CICHu prosím zašlete svůj zájem emailem na info@promoliga.cz nejpozději do 28. února 2019 s uvedením předmětu „CICH“ a těmito údaji:

·        Jméno, příjmení + tituly
·        Telefon
·        Email
·        Vaše foto specializace /= tj. haly, areály, výrobní stroje, výrobní a vývojové procesy, produkty s osobami i bez…/
·        Odkaz na vlastní www stránky a/nebo odkaz na Instagram
·        Preferovaný kraj/e na dojezd /= pokud všechny, tak napište „všechny kraje“/
·        Cenu za 1denní focení + náklady na dojezd /=bude sloužit jako orientační cena pro firmy při výběru fotografa/.


POZNÁMKA:   Pokud jste členem Asociace profesionálních fotografů ČR /= APF/, prosím,  přihlaste se emailem přímo APF. Po zaslání své přihlášky na email APF anebo pořadatele, obdržíte k podpisu Souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez podepsaného souhlasu pořadatel nebude moci zveřejnit ani jakkoli zprostředkovat Váš kontakt firmě, která by tip na kvalitního fotoprofesionála uvítala.