BLOG VI. BLOG VI. BLOG VI. BLOG VI. BLOG VI.Společenská odpovědnost jako módní výstřelek a nefinanční reporting jako zbytečný výplod byrokracie?


Podle veřejného průzkumu chce až 70 % mladých lidí pracovat pouze pro zaměstnavatele, jenž nedrancuje přírodní zdroje a chová se ke společnosti s maximálním respektem. Společenská odpovědnost (CSR) tedy není pouze trendem dnešní doby, ale představuje zásadní změnu ve způsobu myšlení.

Vedle nejmenovaných firem, které by mohly jít mnoha příkladem, stojí za nekomerční sféru vyzdvihnout Technickou univerzitu v Ostravě. Na poli tohoto akademického prostoru se totiž podařilo implementovat ambiciózní iniciativu s názvem "Zero Waste University", tedy místa s téměř nulovou tvorbou odpadu. Směsný odpad je přímo v areálu tříděn a recyklovaný materiál univerzita používá na výrobu vlastních propagačních předmětů. A schválně, tipli byste si, že na výrobu jednoho univerzitního trička se spotřebuje celkem 7 PET lahví?. A taková trička jdou na dračku. Pro studenty jsou totiž srdcovou záležitostí stejně jako další reklamní předměty vyráběné z ostatních recyklátů.

Zároveň bychom chtěli v rámci tohoto tématu připomenout, že od letošního ledna platí pro firmy zákonná povinnost nefinančního reportingu. Ve stručnosti bychom to definovali jako závazek (především velkých) podniků ve svých výročních zprávách uvádět veškeré aktivity konané v rámci své společenské odpovědnosti – tedy svého přístupu vedoucího ke zlepšení např. enviromentálních a sociálních otázek či korupce. A v rámci navrhování komunikační strategie se jim s touto oblastí snažíme prostřednictvím konzultací a navržených opatření pomáhat i my.

Otázka CSR a především nefinančního reportingu se některým může jevit jako nesmyslná byrokratická zátěž. Aktuálně je však – naštěstí – již značnou částí veřejnosti přijímána jako tzv. „výběrová selekce“, tedy způsob, jak odlišit ty hodné a perspektivní zaměstnavatele od těch, kteří kašlou na všechny a vše kolem s cílem co nejvíce drancovat okolí a mít o to větší zisk. A s takovými bude chtít v současnosti spolupracovat jen málokdo. Zejména v době plné certifikací, kvalitativních i procesních auditů a nedostatku pracovních sil. Sílu značky totiž tvoří tržní hodnota firmy, kdy míra odpovědnosti k nejbližšímu okolí znamená opravdu hodně, stejně asi tak jako reputace.


BLOG 30.5.2017 / Autor: Kateřina Škopková / Foto: PROMOLIGA® 
#PROMOLIGA