BLOG I. BLOG I. BLOG I. BLOG I. BLOG I.

 

All in one man
ANEB
Jak barvy a emoce udávají směr marketingové komunikaci

Podle čeho se rozhodují spotřebitelé? A jak budou reagovat na změny zaměstnanci? Vrátíme-li se nazpět k přírodě, tak především instinktivně. A prolistujeme-li učebnici fyziky, připomeneme si, že již Isaac Newton kdysi objevil sedm základních barev světelného spektra, které (jak pozdější zkoumání ukázalo) výrazně ovlivňují naše vnitřní pocity a prostřednictvím limbického systému v mozku utváří emoce. Ať už ty pozitivní či negativní, emoce zkrátka představují stěžejní kritérium při tvorbě komunikace, ve které, má-li být efektivní, samozřejmě nesmí chybět zpětná vazba. A jen ti nejlepší marketéři dokážou aplikovat význam barev v integrované komunikaci přesně tak, aby výsledný efekt (jako při trefně napsané melodii, která táhne davy) splnil svůj cíl, jež lze členům představenstva ve finále odreportovat jako: „Mise splněna“. A to například formou nárůstu zákazníků, prevence špatné atmosféry na pracovišti nebo zamezení fluktuace. A jelikož každý člověk vnímá a reaguje odlišně, stává se výzvou vyměřit tu nejoptimálnější cestu "zlatého středu" použitelnou pro celek.

Ať už chceme nebo nechceme, v tomto století jsme se stali součástí tzv. zážitkové ekonomiky, digitálních technologií a přímými i nepřímými účastníky turbolentních změn. Spotřebitelé i zaměstnanci musí čelit obrovské záplavě informací a tlaku při rozhodování, což pochopitelně vzbuzuje velké emoce. Proto Change Management – česky Řízení a komunikace změn – lze považovat za integrovanou disciplínu napříč různých oddělení a snad (vedle krizové komunikace) i za nejexpertnější úroveň profesní komunikace, která se povznesla na úroveň umění – tedy ve smyslu vrozeného nadání řídit emoce lidí ve správný čas a v optimálním barevném mixu. O spoustu přirozených schopností a intuitivní vnímání se lidstvo svou postupnou degenerací v čase připravilo. Proto dnes na tak široký záběr existuje na celém světě jen několik tisíc „vyvolených“, kteří mají pro takovou misi dostatečný cit, vnitřní sílu, trpělivost, a pro které se jejich práce stala životním posláním i výzvou zároveň.

Dobrý marketér a komunikátor je v zásadě chodícím expertem i umělcem v kostce – psychologem, diplomatem, projekťákem, ambasadorem, analytikem, stratégem, estétem, koordinátorem i obchodníkem. A nadšeným naslouchačem především. 


BLOG 14.07.2016 / Autor: Kateřina Škopková